Politechnika Gdańska

Zawodnik
Julia Batorska
Anna Górska
Aleksandra Grabowska
Agnieszka Haryńska
Emilia Jabłońska
Melanie Korandji
Zuzanna Krupa
Urszula Ozimkiewicz
Aleksandra Przybyszewska
Marta Stawicka
Aleksandra Zmierczak
Aleksandra Ławniczak