Politechnika Krakowska

Zawodnik
Katarzyna Kocaj
Alicja Kopiec
Natalia Popiół
Agata Rafałowicz
Patrycja Rogalska
Klaudia Stachura
Pilar Vasquez
Małgorzata Zuchora
Patrycja Łukasik