UMCS Lublin

Zawodnik
Wojciech Matysek
Bartłomiej Nycz
Michał Szponder
Mirosław Uniłowski
Krzysztof Wąsowicz
Jakub Wojtiuk
Norbert Ziółko