Uniwersytet Warszawski

Zawodnik
Jan Bulej
Bartosz Dufaj
Robert Dybczyński
Hubert Górecki
Miłosz Kozłowski
Jakub Mucha
Maciej Pawłowicz
Filip Romaniuk
Mikołaj Rydz
Karol Skawiński
Robert Targoński
Wiktor Urbański
Kacper Wawszczak
Kuba Witkowski