Uniwersytet Warszawski

Zawodnik
Jakub Brandys
Maciej Dobrowolski
Paweł Fic
Kacper Mościcki
Filip Munyama
Michał Piszcz
Mikołaj Śmiłowski
Michał Stokowski
Kacper Szymczak
Jan Tomaszewski
Daniel Tomczyk
Mateusz Łączyński