Narodowość
polPolska
Obecna drużyna
Politechnika Warszawska