Narodowość
polPolska
Obecna drużyna
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie